Praktische informatie

Openingstijden

  • De peuteropvang start om 8.15 uur en eindigt om 12.15 uur.
  • De groepen 1 t/m 8 volgen onderwijs op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur volgens een continurooster. Zij lunchen tussen de middag op school.
  • De bel gaat om 8.25u zodat we om 8.30u met de lessen kunnen beginnen.

 

Vakantierooster 2023-2024 basisschool

Van Tot  
23-10-2023 27-10-2023 Herfstvakantie
25-12-2023 05-01-2024 Kerstvakantie
19-02-2024 23-02-2024 Voorjaarsvakantie
29-04-2024 10-05-2024 Meivakantie
22-07-2024 30-08-2024 Zomervakantie
     

Openingstijden van onze BSO en "VSO"

 Hieronder vindt u de openingstijden van onze "voorschoolse opvang" (VSO) en naschoolse opvang (BSO).


BSO wordt aangeboden van maandag t/m donderdag van 14.00 tot 18.15 uur (of 16.15 uur).
VSO wordt aangeboden van maandag t/m donderdag van 7.15 tot 8.15 uur mits er genoeg aanmeldingen zijn.*

*voor informatie kunt u terecht bij Brenda Oostra

Onze schoolgids

Op deze site staat al veel informatie over kindcentrum it iepen finster. Informatie over onze basisschool vindt u behalve op deze website ook in onze schoolgids

Strategisch Plan

Iedere school heeft een strategisch plan. Basisschool it iepen finster ook. Daarin beschrijven we wat ons voornemen te gaan doen. Waar gaan we van uit, wat willen we bereiken, welke lesmethodes gebruiken we al, welke willen we gaan invoeren, maar nog veel meer dan dat.
U kunt ons strategisch plan hier in inzien.

Ons jaarverslag 2021-2022

Aan het eind van het schooljaar maken we een jaarverslag. 
In het jaarverslag beschrijven we op welke manier we hebben gewerkt aan de diverse onderwerpen en wat de resultaten zijn. 
U kunt het jaarverslag downloaden

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks vragen we aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage gebruiken we om activiteiten te kunnen betalen zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, het kerstfeest, extra excursies en de laatste schooldag. De hoogte van de bijdrage is dit schooljaar 25 euro per kind.

Bijdrage en tegemoetkoming

Een financiƫle bijdrage voor uw kind?

Is uw inkomen onvoldoende om schoolspullen voor uw kind(eren) aan te schaffen? Is sport, muziekles of een dagje weg te duur, of zelfs een verjaardagsfeestje? Vraag dan een bijdrage bij samenvoorallekinderen.nl.

Ga op de site naar 'Voor ouders' en start meteen een aanvraag. U kunt voor meerdere voorzieningen een bijdrage vragen. Is invullen lastig? Vraag dan hulp van het Gebiedsteam van Waadhoeke (0517-380 357).

AVG

Voor ons privacy beleid verwijzen we u graag naar de site van onze stichting: cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyreglement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming

SchoolOndersteuningsProfiel

Sinds de invoering van de wet op het Passend Onderwijs in 2014 is iedere school verplicht om een SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) op te stellen.

In het SOP beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden naast de basisondersteuning die door het samenwerkingsverband is opgesteld en waar alle scholen in het samenwerkingsverband aan moeten voldoen.

Hierin wordt beschreven aan extra ondersteuning kan bieden. Ons S O P vindt u hier.

Wanneer u een klacht heeft

Wanneer u een klacht heeft, dan bespreekt u dit het best eerst met de persoon in kwestie of (in tweede instantie) met de directeur van onze school. Het kan bijvoorbeeld gaan over het gedrag of een beslissing van iemand op ons ikc.
Biedt het gesprek u geen oplossing, of u heeft bij het gesprek ondersteuning nodig, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van onze vereniging CBO Noardwest Fryslân.
De Algemene klachtenregeling voor de vereniging (en dus onze school) vindt u hier.

Inspectierapporten

De inspectierapporten van onze school vindt u hier.

Vertrouwenspersoon

Ons vertrouwenspersoon binnen de organisatie is Ytsje de Groot. U kunt haar bereiken via mailadres: ay9077tx2@hotmail.com.

Onze contactgegevens

it iepen finster

Dorpsstraat 4b
8806 KT Achlum
0517-641424

Directeur: Brenda Oostra
mail: itiepenfinster@cbo-nwf.nl

Contact

Neemt u voor meer informatie over it iepen finster gerust contact met ons op. Dat kan via ons contactformulier, maar ook per telefoon (0517-64 14 24) of per mail via itiepenfinster@cbo-nwf.nl.
U krijgt van mij zo spoedig mogelijk antwoord.

Brenda Oostra
(directeur)