it iepen finster, ook voor uw kind(eren)?

Centraal in het dorp

Midden in het dorp aan de Dorpsstraat 4B vindt u it iepen finster, ons kindcentrum met basisschool van Achlum.

Onze basisschool

Kinderen maken zich kennis en vaardigheden eigen die onmisbaar zijn om mee te doen in de samenleving. Ze leren samenwerken, omgaan met eigen emoties en die van anderen, conflicten oplossen en zichzelf te redden.
De school biedt een veilig klimaat en leerlingen doen sociale competenties op waarmee ze zelf ook weer aan dat positieve en sociale klimaat bijdragen.
Verschillen tussen kinderen worden gewaardeerd en gezien als kansen.

It lyts finster

Op onze peuteropvang werkt een kleine, vaste groep leidsters; Emmy en vrijwilligster Christa zodat de jongste kinderen altijd vertrouwde gezichten zien. Elke maandag en woensdag zijn de peuters welkom van 8.15u tot 12.15u.

Voor meer informatie kunt u gerust een afspraak maken, dan bespreken we de mogelijkheden en krijgt u een rondleiding.

Buitenschoolse opvang

Op ons ikc bieden we onze ouders en kinderen ook buitenschoolse opvang. Wilt u hier meer over weten, informeer er naar bij onze directeur Brenda Oostra.

Op 14 september 2021 haalde de opening van onze bso de pers. Het verhaal vindt u hier.

Onze eigen rapportcijfers

In februari 2019 vroegen we leerlingen en ouders naar hun mening over ons ikc. Wij zijn blij dat voldoende ouders en leerlingen hebben gereageerd, zodat het onderzoek representatief is. De ouders geven een gemiddelde rapportcijfer van 8,0 en de leerlingen van 8,8.

Onze eigen bieb

Kinderen die boeken lezen hebben een stapje voor. Al lezend ontdekken ze meer van de wereld, leren ze nieuwe woorden en worden ze steeds beter in lezen – een nuttige vaardigheid! We doen daarom ons best om lezen leuk en toegankelijk te maken. Zo bezoeken we de bibliotheek en doen we mee aan de Kinderboekenweek en de kinderboekenjury. Onze school heeft ook een eigen ‘bieb op school’ waar alle kinderen boeken kunnen lenen.

Een plaatje van een schoolplein

Om de school kunnen onze kinderen heerlijk spelen. Er staan sinds 2020 nieuwe speeltoestellen waar de kinderen heerlijk op kunnen klimmen en klauteren. Een prachtige pannakooi biedt de ruimte voor veel voetbalplezier. Daarnaast biedt het plein heel veel ruimte om zelf spelletjes te bedenken. Pleinplakkers op het plein zorgen voor uitdaging. Het is veel! Wij zijn blij, maar vooral apetrots dat we dit onze kinderen kunnen bieden.

In de toekomst zouden we nog graag wat meer groen willen in de vorm van een schooltuin

Ons gebouw

Wij zijn gehuisvest in een groot modern gebouw. Een grote lichte koepel verbindt alle lokalen en hier kunnen we samen komen voor projecten en vieringen. Ook is dit ons leerplein, waar de kinderen zelfstandig of in kleine groepjes kunnen leren en samenwerken.

Aanmelden

Wanneer u voor uw kind of kinderen peuteropvang of een basisschool zoekt nodigen we u van harte uit hier op it iepen finster een kijkje te komen nemen. Graag gaan met u in gesprek. Dat geeft u de kans te vertellen over uw kind en ons de kans u te vertellen over ons kindcentrum. Wij hanteren geen wachtlijst
Bel ons voor een afspraak. Ons nummer is 0517-64 14 24

Wanneer u uw kind wilt aanmelden dan vragen we u het aanmeldformulier in te vullen. U download dat hier. We vragen u ons te bellen (0517-64 14 24), of gebruik te maken van de aanmelding aan de rechterkant. 

Brenda Oostra
(directeur)


Wij geven ons kind op voor: (svp aankruisen – meerdere antwoorden mogelijk)

>